TV B92 ve?eras i naredna dva utorka od 21 ?as emituje trodelnu dokumentarnu seriju "Kako se dogodio narod" autora Bojane Leki?, Slaviše Leki?a i Zorana Pavi?a.

Dokumentarac se bavi svim dešavanjima od 1987. godine i Miloševi?evog dolaska na vlast. U dokumentarcu u?estvuju brojni akteri doga?aja poput Momira Bulatovi?a, Borisava Jovi?a, Slobodana Kova?evi?a, Ka?uše Jašari, Azema Vlasija.Weiterlesen...