Direktor Srbijagasa Dušan Bajatovi? o?ekuje da ?e potpuna gasifikacija Srbije biti završena do 2015. godine, kada bi trebalo i da se izgradi gasovod Južni tok.

Govore?i o investicijama Srbijagasa u narednom periodu, on je rekao da je za završetak gasifikacije u celoj zemlji, ne ra?unaju?i izgradnju dva skladišta, potrebno još 450 miliona evra. On je najavio "da ?e svi postoje?i projekti o gasifikaciji biti preispitani i da ?e se raditi nova studija izvodljivosti, kako bi se utvrdile realne potrebe potroša?a".Weiterlesen...