Utisikivanje gasa u podzemno skladište Banatski Dvor moglo bi da po?ene slede?e nedelje, kaže direkotor "Srbijagasa" Dušan Bajatovi?.

Iako je skladište gasa Banatski Dvor tehni?ki završeno, ruskog gasa u njemu još nema. Kamen spoticanja je nerešeno pitanje vlasništva nad parcelama gde se bušotine nalaze, objasnio je direktor “Srbijagasa”.Weiterlesen...