Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatovi? uru?io je 6,5 miliona dinara humanitarne pomo?i socijalno ugroženim porodicama i zdravstvenim ustanovama.

On je taj novac dobio kao naknadu za ?lanstvo u Upravnom odboru Jugorosgasa. Pomo? od po milion dinara su dobili Klini?ko-bolni?ki centar "Dragiša-Mišovi?" iz Beograda, novosadska Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klini?kog centra Vojvodine, De?ije selo "Dr Milorad pavlovi?" iz Sremske Kamenice i Univerzitetska de?ija klinika iz Beograda.Weiterlesen...