Primer jednog sto?ara iz Bajmoka pokazuje da krave mogu nau?iti svoja imena, tako da se svaka krava odaziva i dolazi na mužu samo onda kada je prozovu.

Mada se krave u, na primer, indijskoj mitologiji smatraju za svete životinje, nauka o ponašanju životinja - etologija ne smatra ih za posebno inteligentne. Primer stada jednog sto?ara iz okoline Subotice mogao bi da promeni taj stav.Weiterlesen...