?etiri broda koja je ju?e blokirao led u Balti?kom moru nedaleko od švedske isto?ne obale uspela su da se oslobode, ali led sada spre?ava prolaz oko 50 brodova.

Švedske pomorske vlast su saopštile da je putni?ki brod sa oko 1.000 putnika i ?lanova posade oslobo?en iz zale?enih voda, a dva trajekta su plovidbu uspela da nastave ju?e. Mnogi brodovi stoje u vodama izme?u Stokholma i ostrva Oland, koja se nalaze na ulazu u Botnijski zaliv, na severu Baltika, dok su drugi brodovi blokirani u samom zalivu.Weiterlesen...