Spasioci su danas u Bangladešu našli još ?etiri tela u blatu nastalom odronima, ?ime se broj mrtvih pove?ao na 53.

Najmanje 49 tela je prona?eno ju?e, uglavnom u dve oblasti kod grada Koks Bazar, na oko 300 kilometara južno od prestonice Dake.Weiterlesen...