Predsednik Evropske komisije Žoze Manuel Baroso saopštio je da ?e pomo?i Crnoj Gori u procesu pristupanja EU.

"U tom smislu postoji potpuno raspoloženje Brisela za neposrednu i kontinuiranu komunikaciju sa Crnom Gorom", kazao je Baroso u razgovoru sa predsednikom Filipom Vujanovi?em u Krakovu gde prisustvuju Me?unarodnom skupu o o?uvanju i afirmaciji mira.Weiterlesen...