Hor be?kih de?aka objavio je da je do danas, na posebnu telefonsku liniju, 11 osoba prijavilo zlostavljanje, prenosi APA.

Predsednik hora Valter Netig rekao je Austrijskoj novinskoj agenciji da se ve?ina poziva, na telefonsku liniju hora, za prijavu zlostavljanja odnosi na strogu disciplinu, a ne na seksualno zlostavljanje. Neki su prijavili zlostavljanje pre 40 ili 50 godina.Weiterlesen...