Saobra?aj je u Belgiji veoma otežan zbog snežne me?ave, a velikih problema ima i na severu Francuske.

U Belgiji je jutros, sa 920 kilometara zagušenih puteva i tro?asovnim ?ekanjem u kolonama, potu?en rekord iz decembra kada je bilo zakr?eno 520 kilometara. Sneg je iznenadio voza?e u najnaseljenijim oblastima gde je zabeleženo na desetine saobra?ajnih nesre?a pa je policija savetovala voza?e kamiona, posebno na severu zemlje, da se ne uklju?uju u saobra?aj.Weiterlesen...