Liberalizacija viznog režima mogla bi zna?ajno da pove?a broj odlazaka u kupovinu u susedne zemlje, piše "Danas".

Ukidanje viza za zemlje Šengenskog sporazuma omogu?i?e gra?anima Srbije i odlazak u neku od komšijskih zemalja radi kupovine jeftine hrane, tekstila ili druge robe.Ranije je bila najpopularnija Ma?arska, u kojoj su cene hrane niže nego u Srbiji, ali ekonomisti i predstavnici doma?e privrede ne o?ekuju da ?e lak pristup gra?ana tržištima sa jeftinom robom podsta?i doma?e prodavce da snize svoje cene.Weiterlesen...