Iako u Beogradu ima preko 20 hiljada nezaposlenih izme?u 20 i 29 godina, beogradska policija mora da angažuje policajce iz drugih gradova.

Policijska uprava za grad Beograd ima problem pri prijemu policajaca, posebno onih koji su ro?eni ili odrasli u prestonici. Da bi službene potrebe MUP-a Srbije na podru?ju glavnog grada bile zadovoljene, jedino rešenje prona?eno je u angažovanju policajaca koji žive u drugim gradovima, pa tako ima onih koji redovno dolaze na posao u Beograd iz Novog Pazara, Niša ili Loznice.Weiterlesen...