Razgrabljene sadnice drve?a u centru Beograda koje su deljene povodom Svetskog dana šuma.

Povodom Svetskog dana šuma u centru Beograda gra?anima je podeljeno 10 000 sadnica belog bora i smr?e. Besplatne sadnice delili su gradona?elnik Dragan ?ilas i predsednik Upravnog odbora Javnog preduze?a "Srbijašume" Mom?ilo Koji?. Cilj akcije je da se ukaže na zna?aj šuma kao izvora kiseonika i na neophodnost o?uvanja i pove?anja površina pod šumom.Weiterlesen...