U Gradskom saobra?ajnom preduze?u Beograd potpisan ugovor o nabavci 83 trolejbusa sa beloruskim proizvo?a?em "Bellkomunmaš".

Ugovor, vredan 18 miliona dinara, podrazumeva isporuku trolejbusa, rezervnih delova, alata i obuku korisnika najkasnije do 15. oktobra ove godine. Direktor GSP "Beograd" Radoslav Nikoli? istakao je da je to zna?ajan doga?aj koji ?e sigurno biti zapisan u istoriju razvoja trolejbuskog podsistema.Weiterlesen...