Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanovi? otvorio je Vidovdansko pesni?ko pri?eš?e u manastiru Gra?anica.

Rekao je da Srbi moraju da „budu spremni da strpljenjem kroz mnogo malih i nevidljivih pobeda, do?u do kona?nog uspeha, oslonjeni na svoje korene“.Weiterlesen...