Grad Beograd odobrio je pet miliona dinara za pomo? ugroženom stanovništvu Haitija koje je nedavno pretrpelo katastrofalan zemljotres.

Pomo?nica gradona?elnika Beograda Radmila Hrustanovi?, kako prenosi služba za informisanje, rekla je da Beograd i njegovi gra?ani uz duboko žaljenje i sau?eš?e zbog svih žrtava, šalju pomo? od pet miliona dinara, sa željom da se preživeli što pre vrate normalnom životu.Weiterlesen...