Gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas izjavio je da grad sada ispla?uje tre?u ratu pomo?i od 4.000 dinara penzionerima ?ija su primanja manja od 15.000 dinara.

On je tokom posete devedesetjednogodošnjoj penzionerki Milici Mihailovi? objasnio da se sa 10.000 ili 12.000 svuda teško živi, ali da u centralnoj Srbiji sa tim novcem ipak može da se preživi, dok u u Beogradu to nije mogu?e.Weiterlesen...