Gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas uru?io je donaciju vrednu 200 miliona dinara ministru policije Ivici Da?i?u sa ciljem unapre?enja uslova rada.

"Kriza je uslovila funkcionisanje MUP-a, pozvao bih i druge gradove u Srbiji da pomognu svoje policijske ispostave", rekao je Da?i? i dodao da je cilj da policija bude u funkciji gradske i republi?ke vlasti.Weiterlesen...