U narednih godinu dana penzionerima u Beogradu koji primaju manje od 14.836 dinara grad ?e u ?etiri rate isplatiti pomo? od 16.000.

To je najavio gradona?elnik Beograda Dragan ?ilas, koji je to obe?ao u svojoj predizbornoj kampanji. Prvu ratu primi?e skoro 65.000 penzionera. Pored nov?ane pomo?i, Beogra?ani stariji od 65 godina sa penzijom manjom od 21.715 dinara od 1. marta ima?e pravo na besplatan prevoz.Weiterlesen...