No?na dežurstva u domovima zdravlja ukinuta su na preporuku Stru?nog tima za pra?enje epidemije gripa u Beogradu, saopšteno je iz Gradske uprave.

"No?na dežurstva za akutna febrilna stanja ukidaju se do daljeg u svim beogradskim domovima zdravlja i odobravaju se ograni?ene posete u klini?ko-bolni?kim centrima", kaže se u saopštenju.Weiterlesen...