Usluga boravka dece u vrti?ima od danas je skuplja za 16,64 odsto i u proseku ?e roditelji za to izdvajati u proseku oko 4.500 dinara mese?no.

Gradska sekretarka za de?iju zaštitu Ljiljana Jov?i? navela je da najnižu cenu te usluge od 1.466 dinara pla?a 11 odsto dece, a najvišu – od 8.665 dinara, njih 35 odsto. Prema njenim re?ima, celodnevni boravak u beogradskim predškolskim ustanovama koristi 43.861 dete i oko 12.000 dece provodi po ?etiri sata u njima.Weiterlesen...