Osim u Zaje?aru, besnilo je proglašeno i u Boru, jer je u krugu Flotacije rudnika "Veliki krivelj" prona?ena uginula besna lisica.

Kako je javio borski info-servis, preduzete su sve zakonom predvi?ene mere, a jedna od njih je i preporuka vlasnicima pasa i ma?aka da svoje ljubimce izvode u šetnju samo sa propisnom zaštitom i ukoliko su vakcinisani.Weiterlesen...