Francuska, koju svet kritikuje, zbog po?etka proterivanja Roma, "nije dužna da prima lekcije od drugih", izjavio je francuski ministar za imigraciju Erik Beson.

Prva grupa od 79 Roma koje francuske vlasti proteruju u Rumuniju zbog ilegalnog boravka danas je poslata u Bukurešt.Weiterlesen...