Izmene Zakona o pravu na besplatne akcije omogu?i?e gra?anima da dobiju akcije pet javnih preduze?a pre njihove privatizacije, kažu u Ministarstvu ekonomije.

Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nebojša ?iri? kaže da ?e izmene zakona biti usvojene do kraja ove godine, što ?e omogu?iti gra?anima da do kraja prve polovine 2010. dobiju besplatne akcije pet velikih javnih preduze?a, i to pre njihove privatizacije.Weiterlesen...