Ministar Oliver Duli? najavljuje uredbu koja ?e omogu?iti lokalnim samoupravama da investitorima ponude zemljište ispod tržišne cene, ali i besplatno.

"Lokalna samouprava ?e, ukoliko ima mogu?nost da privu?e strateškog investitora, ?ak do cene nula mo?i da ponudi gra?evinsko zemljište", kazao je ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Duli? tre?eg dana Sajma lokalne samouprave u Hali sportova Novi Beograd.Weiterlesen...