Manjinski akcionari "Trgovine 22" odustali su od planirane blokade magistrale Kragujevac - Koridor 10 nakon razgovora sa gradona?elnikom Kragujevca.

Prema navodima zastupnika akcionara Velimira Lazi?a, oni su zatražili od gradona?elnika Veroljuba Stevanovi?a da im ugovori hitan sastanak sa predstavnicima ve?inskih vlasnika i da apeluje na rukovodstvo Trgovine 22 da im dostavi svu dokumentaciju neophodnu za nezavisnu finansijsku reviziju poslovanja preduze?a.Weiterlesen...