Haški sud je odbacio zahtev Tužilaštva da se Hrvatskoj izda obavezuju?i nalog za dostavu takozvanih "topni?kih dnevnika".

Sudsko ve?e u predmetu Gotovina, ?ermak, Marka?, procenilo je da je nemogu?e sa sigurnoš?u utvrditi da li postoje ti dokumenti, koje Tužilaštvo ve? dve godine traži od Hrvatske i smatra ih klju?nim optužuju?im dokazima, prenela je RTRS.Weiterlesen...