Hapšenje Katarine Rebra?e izazvalo sumnju u dobrotvorne akcije. Nije poznato ko u Srbiji kontroliše rad humanitarnih organizacija.

Katarini Rebra?a, predsednici Dobrotvornog fonda koji nosi njeno ime, odre?eno je policijsko zadržavanje od 48 sati zbog sumnje da je protivpravno prisvojila 37 miliona dinara koje su donatori uplatili na ra?un njenog fonda u periodu od marta 2006. do aprila 2010, za borbu protiv raka dojke. Pored Rebra?e, privedene su i njene ?etiri saradnice, me?u kojima je i njena majka Sandrina.Weiterlesen...