Predsednik Skupštine RS Igor Radoji?i? kaže da je održavanje referenduma odgovoran politi?ki ?in, koji ne sme postati predmet licitacije, ni politizacije.

Referendum se raspisuje kada za tim postoji potreba, kada treba pitati narod i kada narod pred sobom ima dileme oko kojih se treba izjasniti, objasnio je Radoji?i?.To je ozbiljna stvar, a sve što se dešava u proteklim sedmicama li?i na licitaciju, naglasio je Radoji?i?.Weiterlesen...