NIS podržava odluku Vlade da ne angažuje novog revizora, ve? preporu?uje NIS-u da to uradi o svom trošku, jer je država jedan od akcionara u kompaniji.

Menadžment NIS-a je spreman da podrži odluku, jer je najvažnije da se utvrdi istina za koju su zainteresovani svi akcionari. Vlada Srbije je na telefonskoj sednici prihvatila informaciju o neuspelom postupku za izbor nezavisnog revizora za NIS-a i preporu?ila toj kompaniji da na svoj trošak zaklju?i ugovor sa kompanijom "Ernst end Jang" o nezavisnoj reviziji.Weiterlesen...