Poreska uprava Srbije nije odgovorila na pitanja B92 zašto su neka preduze?a, ?ija dugovanja za porez iznose i više desetina miliona dinara, i dalje aktivna.

Tim preduze?ima su i po nekoliko godina, zbog prinudne naplate, blokirani ra?uni. Poreska uprava nam je u pisanom odgovoru samo nabrojala situacije u kojima je ona onemogu?ena da reaguje.Weiterlesen...