Kriza je uticala i na Novi Sad, ali zahvaljuju?i uštedama, u ovom trenutku ne?e biti otpuštanja u Gradskoj upravi, izjavio je gradona?elnik Igor Pavli?i?.

"Priliv novca u budžet je znatno manji i moramo da sprovodimo i nepopularne mere, da bi grad funkcionisao. Zabranili smo javnim preduze?ima da se zadužuju kod banaka bez saglasnosti Gradskog ve?a, troškovi reprezentacije svedeni su na minimum, a uvo?enjem javnih nabavki za sve poslove na održavanju gradskih funkcija ušte?ena su zna?ajna sredstva", rekao je on.Weiterlesen...