Na kraju 2009. na posao ?ekalo 723.000 ljudi što je gotovo isti broj kao na po?etku godine, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ili?.

U 2009. godinu ušlo se sa trendom pove?anja nezaposlenosti i posle dostizanja vrhunca u broju nezaposlenih u maju, spisak nezaposlenih na evidenciji se do kraja godine smanjivao. U 2010. godini broj nezaposlenih ne?e se zna?ajno promeniti, smatraju u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.Weiterlesen...