Skupština Kosova nije na današnjoj sednici ratifikovala sporazum o demarkaciji granice sa Makedonijom.

Nakon glasanja, predsednik Skupštine Srbije Jakup Krasni?i pozvao je šefove poslani?kih grupa na konsultacije. Za proglašavanje me?unarodnih sporazuma, prema Ustavu Kosova, treba da glasa dve tre?ine poslanika. U Skupštini Kosova ima 120 poslanika, a za potvr?ivanje sporazuma sa Makedonijom glasalo je 67.Weiterlesen...