Nakon ukidanja viza za gra?ane Srbije, turisti?ke agencije najavljuju povoljnije aranžmane za putovanje u zemlje EU.

Iz Brisela je nedavno stigla poruka da je ukidanje viza za države Evropske unije Srbiji i njenim gra?anima boži?ni poklon koji ?e sti?i ve? 19. decembra. Vest da ?emo putovati bez viza, obradovala je sve gra?ne, ali i trusit?ke agencije koje obe?avaju povoljnije aražmane.Weiterlesen...