Zvani?nici ameri?ke administracije u Kongresu prete da ?e vlada SAD utvrditi osnovni uzrok izlivanja nafte u Meksi?kom zalivu i da ?e krivci odgovarati.

Zabranu da se crpe naftne bušotine u meksi?kom zalivu oni porede sa idejom da se zbog jednog pada aviona zabrane letovi u SAD.Weiterlesen...