Švajcarske vlasti od 1. aprila ne?e prihvatati zahteve za politi?ki azil ljudi iz Srbije i sa Kosova.

Naime, Srbija i Kosovo su zajedno sa zapadnoafri?kom državom Burkinom Faso, odlukom švajcarske vlade, stavljeni na listu "sigurnih država". Kako je navedeno u saopštenju vlasti, klju?ni kriterijumi za uklju?ivanje država na ovu listu jesu poštovanje ljudskih prava i primena me?unarodnih konvencija u oblasti ljudskih prava i zaštite izbeglica.Weiterlesen...