Direktor Vojno-bezbednosne agencije Svetko Kova? izjavio je da se Srbija suo?ava sa "relativno niskim nivoom pretnji koje mogu ugroziti sistem odbrane".

"Iako u proteklom periodu nije bilo ugrožavanja jedinica vojske u Kopnenoj zoni bezbednosti, postoji srednji nivo pretnji kriminalno-teroristi?kih grupa koje se kre?u duž administrativne linije", rekao je Kova?.Weiterlesen...