Mladi? i devojka su ve?eras povre?eni u ulici Kralja Milana u Beograda prilikom pada sa motocikla.

Na licu mesta su policija i Hitna pomo?. Saobra?aj u ulici Kralja Milana nije zaustavljen.Weiterlesen...