Zakon o elektronskim komunikacijama stupio na snagu. Bezbednosno informativna agencija tvrdi da prisluškivanja nema.

Re? je o zakonu koji dozvoljava BIA da, bez odluke suda, u svakom trenutku može da proveri sa kim su gra?ani komunicirali, i to unazad godinu dana.Weiterlesen...