Ambasadori SAD i Švedske u BiH ?arls Ingliš i Bose Hedberg poru?ili su da je neophodan kompromis politi?kih lidera kako bi zemlja brže krenula ka ?lanstvu u EU.

U?estvuju?i na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca "Krug 99", posve?enoj "Butmirskom procesu i krizi politi?ke odgovornosti", Ingliš i Hedberg su ponovili da je "butmirski proces" zajedni?ka inicijativa SAD i EU, kako bi se stvorili uslovi da BiH u narednom periodu podnese aplikaciju za punopravno ?lanstvo u Uniji i NATO.Weiterlesen...