Vlasti BiH planiraju da do kraja 2010. predaju zahtev za dobijanje statusa kandidata za ?lanstvo u Evropskoj uniji, najavio ministar spoljnih poslova BiH.

"Ako se politika EU bude definisala kako se o?ekuje, onda ?e se stvoriti pretpostavke da do kraja godine predamo aplikaciju naše zemlje za status kandidata u EU", rekao je Alkalaj za „Oslobo?enje“.Weiterlesen...