Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar ?ipli? kaže da od 9. novembra po?inje postupak obrazovanja posebnog bira?kog spiska nacionalnih manjina.

Svaki gra?anin sa bira?kim pravom, pripadnik nacionalne manjine, može da podnese zahtev za upis u poseban bira?ki spisak nacionalne manjine, kako bi u?estvovao u postupku predstoje?ih izbora za ?lanove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, navodi se u pisanoj izjavi ?ipli?a.Weiterlesen...