Jedan od istaknutih aktivista suboti?kog Otpora Branimir Nikoli? prona?en je danas mrtav na de?jem igralištu pored keja na jezeru Pali?.

Telo je prona?eno posle prijave prolaznika danas pre podne, a u policiji je re?eno da je najverovatnije re? o samoubistvu. Branimir Nikoli? poslednji put je vi?en sino? oko pono?i u jednom kafi?u na obali Pali?a. Viši sud u Subotici saopštio je o tom slu?aju da je prona?eno telo Branimira N. ro?enog 1957. godine.Weiterlesen...