Najve?i doma?i biznismeni nude državi pomo? u vo?enju posrnulih preduze?a, ali i naglašavaju da to ne rade zbog profita ve? iz patriotizma.

Posle istorijskog sastanka održanog prošle nedelje, na kojem su za istim stolom sedeli najkrupniji biznismeni poput Miškovi?a, Beka, Kosti?a, premijer, nadležni ministri i predstavnici sindikata, u javnosti se pojavila informacija da je Vlada prihvatila predlog da u upravne odbore posrnulih državnih preduze?a u?u oni koji su se ve? dokazali u svetu doma?eg biznisa.Weiterlesen...