Bivši ministar odbrane Prvoslav Davini? do 21. maja bi?e optužen zbog sklapanja ugovora o iznajmljivanju špijunskog satelita od izraelskog preduze?a Imidžset.

Kako za Blic kaže dobro upu?eni sagovornik, Vlada Srbije pregovarala je sa izraelskom firmom i o?ekuje se da ?e suma od 36 miliona evra, koliko je sud presudio, biti umanjena.Me?utim, da je srpsko pravosu?e ranijih godina bilo efikasnije i da je Davini? optužen pre ili tokom arbitraže u Parizu, gra?ani Srbije ne bi pla?ali višemilionsku sumu.Weiterlesen...