Direktor "Puteva Srbije” Zoran Drobnjak priznao da je vlasnik 170 akcija u Preduze?u za puteve "Beograd” i time potvrdio pisanje Blica da je u sukobu interesa.

Zoran Drobnjak je u pismu "Blicu” istakao da je 170 akcija Preduze?a za puteve "Beograd” stekao rade?i u toj firmi preko 20 godina. On je naveo i da ?e se odre?i vlasništva nad tim akcijama i prepustiti ih Domu za decu bez roditeljskog staranja u Zve?anskoj ulici.Weiterlesen...