Ministar pravde RS Džerald Selman kaže da su pravni eksperti RS i Kancelarije me?unarodnog predstavnika približili stavove.

Selman je rekao da su približeni stavovi o izmenama Zakona o Savetu ministara Bosne i Hercegovine koje je 19. oktobra doneo predstavnik Miroslav Laj?ak. Selman je rekao da je suština u tome da Laj?akove odluke budu dopunjene stavkama na kojima insistiraju pravni eksperti Republike Srpske.


Weiterlesen...