Dogovor Sindikata sa vladom nije postignut, jer sindikalci pove?anje zarade za 100 odsto. Najava potpune obustave rada od sutra.

Ministar pravde Srbije Dušan Petrovi?, iako je izrazio razumevanje za probleme zaposlenih, pozvao ih je da da budu realni, jer probijanje budžetskih okvira preti da ugrozi ekonomsku stabilnost zemlje. Ministar finansija Mirko Cvetkovi? poru?io je ju?e da je plate u pravosu?u do kraja godine ne?e biti pove?ane. On ostavlja mogu?nost da se plate menjaju u skladu sa pove?anjem inflacije.


Weiterlesen...