Više od 200 ratnih veterana blokiralo je saobra?aj i ulaze u zgradu Skupštine grada Valjeva i Opštinskog suda, traže?i da im se isplate ratne dnevnice.

"Od Vlade Srbije tražimo da zahtev za isplatu dnevnica reše u roku od sedam dana, i da se prekine sa su?enjima. U slu?aju da to ne bude prihva?eno, svakodnevno ?emo blokirati zgradu opštinskog suda u Valjevu sve dok se naši zahtevi ne reše", rekao je predsednik Udruženja boraca rata od 1990. u Valjevu Ljubomir Bradi?.Weiterlesen...